Atlas Fietsen houdt alle intellectuele eigendomsrechten en licenties voor die rechten van alle publicaties op de website.

Niets op deze website mag door anderen, geheel of gedeeltelijk,
openbaar worden gemaakt zonder te voldoen aan onze bronvermelding. Ook mag onze content niet worden verveelvoudigd, opgeslagen of verspreid worden zonder ​onze toestemming​ hiervoor te hebben.

Ons gehele platform Atlas Fietsen wordt met grootste zorg en aandacht
samengesteld.

Aan de inhoud van onze website kunnen jegens Atlas Fietsen geen rechten
worden ontleend. Atlas Fietsen is niet aansprakelijk voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van kennelijke onjuistheden of fouten op deze site.